Högkostnadskredit

Begreppet högkostnadskredit infördes i september 2018 och är namnet för lån och krediter med en nominell ränta på mer än 30 procentenheter än Riksbankens referensränta.

Vad är en högkostnadskredit?

Begreppet högkostnadskredit är namnet för lån och krediter med en nominell ränta på mer än 30 procentenheter än Riksbankens referensränta. Den 1 september år 2018 förändrades Konsumentkreditlagen och ett flertal nya bestämmelser infördes, bland annat begreppet högkostnadskredit. Hela syftet med de nya bestämmelserna är att skapa en tryggare och säkrare lånemarknad.

Regleringar för högkostnadskrediter

För högkostnadskrediter finns det vissa regler som långivare måste följa. Reglerna innefattar bland annat räntetak, såväl som kostnadstak. På många andra låneformer har långivaren själv rätt att välja hur lån såväl som ränta ska vara utformat. Detta gäller dock inte på högkostnadskrediter som SMS-lån, Snabblån och Microlån.

Räntetak

På högkostnadskrediter finns det ett räntetak. Räntetaket säkerställer att den nominella räntan inte får överstiga 40% över den så kallade referensräntan. Detta gäller även för maxtak på dröjsmålsränta. Tittar vi sedan på den effektiva räntan får denna inte överstiga det totala lånebeloppet gånger två.

Om låntagaren är sen med att betala är det inte tillåtet att ta ut engångsavgifter som dröjsmålsavgift eller förseningsavgift – enbart dröjsmålsränta. Påminnelseavgifter och inkassoavgifter är tillåtna men ingår i kostnadstaket.

Kostnadstak

Kostnadstaket säkerställer att avgifterna kring lånet inte överstiger ett visst belopp och blir ekonomiskt svåra att hantera. I kostnadstaket ingår bland annat påminnelseavgifter och inkasso-avgifter. Det finns också regler som skyddar låntagaren i den utsträckning att lånet inte kan förlängas för många gånger. Det är enligt lag förbjudet att förlänga krediten mer än en gång.

Marknadsföring av högkostnadskrediter

En högkostnadskredit får inte marknadsföras på samma sätt som ett blancolån eller bolån. Här gäller särskild måttfullhet såväl som upplysning i samband med marknadsföringen. Det ska till exempel framgå mycket tydligt att det är en högkostnadskredit som marknadsförs. Även riskerna med låneformen ska framgå, samt information om vart låntagaren kan vända sig vid skuldproblem.

Undantag för högkostnadskredit

Om den effektiva räntan ligger under referensräntan (+30 procentenheter) kan lånet inte räknas som en högkostnadskredit. Det gäller till exempelvis bolån eller kreditkort som är huvudsakligen avsedda för vanliga inköp. Om lånet inte räknas som en högkostnadskredit gäller inte heller räntetaket eller kostnadstaket.

Viktigt att tänka på med högkostnadskrediter

  • Kontrollera alltid lånets totala kostnad innan du väljer att gå vidare med en högkostnadskredit. Det innebär inte bara månatliga ränta, utan även uppläggningsavgifter, fakturaavgifter m.m.
  • Satsa hellre på hög ränta och låga avgifter – än tvärtom. Avgifterna är oftast det som ställer till stora problem med högkostnadskrediter. Räntan är dessutom avdragsgill i deklarationen.
  • Låna bara pengar med en högkostnadskredit om du verkligen behöver. Har du möjlighet att ta ett privatlån är detta oftast ett bättre och billigare alternativ än snabblånet.
  • Ska du låna vid ett enstaka tillfälle är ett räntefritt lån det bästa alternativet. Detta erbjuds av vissa långivare när du ansöker för första gången.

Senast uppdaterad: 24 september, 2022