Krav för lån: Alla grundkrav för bolån, privatlån & snabblån

Det finns en rad olika krav för att få ta ett lån i Sverige. Vissa krav är lagstadgade. Dessa kallas för grundkrav. Det finns även specifika krav som varje långivare ställer på låntagaren. Dessa krav varierar kraftigt baserat på långivare och vilket typ av lån du söker.

Nedan finner du en sammanställning av vilka krav som gäller för att låna pengar i Sverige.

Vilka krav gäller för att låna pengar?

Dels har vi grundkraven, dessa är:

 • Du måste vara minst 18 år för att ta ett lån i Sverige.
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer.
 • Du får inte ha ett aktivt skuldärende hos Kronofogden.

Dessutom gäller även följande två krav:

 • Krav på att pengarna inte används på fel sätt.
 • Tillräckligt mycket kvar att leva på enligt KALP-analysen.

Krav på att pengarna inte används på fel sätt

I enlighet med Penningtvättslagen har alla aktörer på finansbranschen en skyldighet att säkerställa att deras tjänster inte används för att finansiera terrorism eller penningtvätt. Innan du blir kund hos en långivare får du även svara på om du är en person i politisk utsatt ställning (PEP). En PEP löper större risk för att bli utsatt för mutbrott.

Krav på ett tillräckligt stort resultat på KALP-analysen

Kvar Att Leva På-analysen (KALP-analysen) är en grundläggande del av kreditbedömningen. Kravet är att varje långivare ska kunna betala av lånet och samtidigt ha tillräckligt över att leva på efter alla fasta kostnader är betalda. Rörliga kostnader räknas även med, dessa räknas dock genom schablon.

Anser långivaren att du inte kommer kunna klara dig utifrån analysen blir du inte beviljad lån.

Vad krävs för att få bolån?

För att få ta ett bolån i Sverige krävs följande av dig som låntagare:

 • Du måste vara minst 18 år.
 • Du måste ha en fast deklarerad inkomst.
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige med ett svenskt personnummer.
 • Du behöver ha en kontantinsats på 15% av bostadens värde.
 • Banken måste godkänna bostaden som säkerhet.
 • Du får maximalt låna upp till 85% av bostadens värde. Resten (kontantinsatsen) måste du finansiera på egen hand.

Skärpta krav för bolån

Räknat på högre ränteläge

Bankerna är måna om att deras kunder ska kunna klara av att betala lånet vid ett högre ränteläge. Därför kalkylerar de med en ränta på mellan 5-7%. Detta säkerställer att låntagare kan hantera ett högre ränteläge.

Amorteringskrav

Alla bolån som tagits sedan 1 mars 2018 har innefattats av amorteringskravet från Finansinspektionen. Amorteringskravet innebär att du som lånar över 50% av bostadens värde eller 4,5 gånger din årsinkomst måste amortera en viss procent.

Med en belåningsgrad över 70% måste du amortera 2% per år av lånebeloppet. Med en belåningsgrad under 70% men över 50% måste du amortera 1% per år av lånebeloppet. En amortering på 1% gäller även dig som lånar över 4,5 gånger din årsinkomst. Om du både har en belåningsgrad över 70% och lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst måste du amortera 3% av lånebeloppet varje år.

Vad krävs för att få ett privatlån?

För att få ta ett privatlån i Sverige krävs följande av dig som låntagare:

 • Du måste vara minst 18 år.
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer.
 • Du får inte ha en aktiv skuld hos Kronofogden.

Dessa krav är även vanligt förekommande:

 • Du ska helst inte ha fått några nya betalningsanmärkningar de senaste 6 månaderna.
 • Du ska inte ha gjort för många UC-upplysningar den senaste månaden.
 • Du bör ha en fast inkomst på minst 100 000 kronor per år.

Kraven varierar baserat på långivare, men dessa är vanliga för de flesta långivare.

Tips: Vill du undvika problemet med för många UC-upplysningar bör du söka dig till ett lån utan UC. På detta sätt ökar du dina chanser att bli beviljad ett större privatlån eller bolån i framtiden.

Låneförmedlare är ett smart sätt att ansöka om privatlån

Med en låneförmedlare kan du ansöka om lån och få låneerbjudanden från flera olika långivare med en ansökan. Detta leder till att du enbart får en kreditupplysning. Detta påverkar alltså inte din kreditvärdighet i samma utsträckning som det skulle göra om du individuellt hade ansökt om lån hos respektive långivare.

Vad krävs för att ta ett snabblån?

För att få ta ett snabblån i Sverige krävs följande av dig som låntagare:

 • Du måste vara minst 18 år.
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer.
 • Du får inte ha en aktiv skuld hos Kronofogden.

Snabblån, även kallat SMS lån, har generellt sett lägre krav. I många fall godkänns betalningsanmärkningar, inkomst från CSN, a-kassa, som föräldraledig eller dig utan inkomst.

Skillnader i krav baserat på långivare

Ålder

Enligt lag måste låntagaren vara över 18 år för att ta ett lån. Däremot finns det vissa långivare som sätter ett högre ålderskrav på 20 eller 21 år. I vissa fall sätter även långivare en övre åldersgräns, denna brukar ligga på runt 65-75 år.

Inkomst

Vilken inkomstnivå du måste ha för att ta ett lån beror på låneformen. Bolån ställer högre krav på din inkomst, där ditt lånebelopp bestäms till viss del på din inkomst. Privatlån kräver generellt över 100 000 kronor i årsinkomst, motsvarande 8 333 kronor i månaden. Årsinkomsten beräknas på din bruttoinkomst.

Snabblån kan godkänna dig med låg inkomst. Däremot behöver du ha någon form av inkomst. Inkomsten behöver nödvändigtvis inte vara från arbete. Det kan till exempel vara från a-kassa, sjukersättning eller pension.

Anställning

Beroende på låneform så ställs olika krav på din anställningsform. Är du timanställd eller projektanställd måste långivaren räkna på din genomsnittliga inkomst de senaste 6-12 månaderna. Baserat på detta kan de neka eller bevilja ditt lån.

Generellt behöver du ha en fast anställning för privatlån och bolån. Snabblån godkänner ofta andra anställningsformer. Vissa bolånegivare kan du få som egenanställd, men då krävs ofta att du påvisar att bolaget du driver har haft en god lönsamhet flera år i rad.

Säkerhet

Det finns lån med och utan säkerhet. Säkerhet betyder att man har en tillgång som säkerhet. Detta blir en säkerhet mot banken ifall du inte har möjlighet att betala av ditt lån. När man tar ett bostadslån sätter man bostaden som säkerhet.

Privatlån med säkerhet förekommer (t.ex. vid billån). Ofta syftar man dock på privatlån som ett lån utan säkerhet (även kallat blancolån), vilket också är vanligt.

När man tar snabblån krävs ingen säkerhet.

Betalningsanmärkningar

Har du en betalningsanmärkning kan detta göra det svårare för dig att bli beviljad ett lån.

 • Bolån accepterar sällan betalningsanmärkningar.
 • Privatlån och snabblån kan i vissa fall godkänna betalningsanmärkningar.

Det finns inget tak på hur många anmärkningar du får ha för att bli beviljad ett lån. Det är helt upp till vardera långivare att bestämma. En tumregel är att du inte ska ha fått en ny betalningsanmärkning de senaste 6 månaderna för att kunna bli beviljad lån trots betalningsanmärkning.

Typ av betalningsanmärkning kan vara avgörande

Baserat på vilken typ av anmärkning du fått kan det vara olika svårt att bli beviljad lån. Betalningsanmärkningar delas upp i följande två typer: allmänna mål och enskilda mål. Enskilda mål anses vara värre av de flesta långivare.

 • Allmänna mål: TV-avgifter, skatt och andra uteblivna betalningar till olika myndigheter.
 • Enskilda mål: Skulder till privata företag. Det kan till exempel vara hyran, mobilabonnemanget eller avbetalningar hos Klarna.

Sätt som långivare granskar ansökan

1.  Manuell handläggning

En manuell handläggning betyder att du skickar in ansökan med tillhörande uppgifter till långivaren. En handläggare hos långivaren går igenom din ansökan och beviljar eller nekar lånet.

Ifall handläggaren har kompletterande frågor kopplat till din ekonomiska situation eller på de uppgifter du lämnat in behöver du komplettera ansökan. Detta görs antingen online eller via telefon.

2. Automatisk handläggning

Automatisk handläggning är en automatiserad kontroll som säkerställer att informationen som uppgivits i ansökan fyller de krav som långivaren ställer. Det är viktigt att vara noggrann med att informationen stämmer så att ansökningsprocessen kan gå snabbt och smidigt.

Tänk på att långivaren även kan se mycket av informationen genom en kreditupplysning. Det lönar sig inte att uppge felaktig information.

Vanliga frågor och svar

Finns det lån som har lägre krav än andra?

Ja. Det finns lån som har lägre krav än andra. Snabblån har generellt lägre krav på sina låntagare. Samtidigt har snabblån en högre effektiv ränta, lägre lånebelopp och kortare löptid.

Ofta är långivarna inom respektive låneform någorlunda lika. Det vill säga att Snabblåneföretag A ofta har liknande krav som Snabblåneföretag B, C och D. Det finns däremot alltid en eller flera långivare som har lägst krav inom respektive låneform.

Senast uppdaterad: 17 maj, 2022