Löptid på lån – Vilka återbetalningstider finns på lån?

Vad är egentligen löptid? I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta kring löptid. Detta för att du ska kunna göra ett så välgenomtänkt beslut när du tar ett lån som möjligt.

Vad menas med löptid på lån?

Löptiden är varaktigheten av lånet innan lånet ska vara avbetalt. Löptiden kan vara kort (under 1 månad) eller längre (upp till 60 år). Löptiden på lån varierar kraftigt baserat på vilket typ av lån man tagit samt hur stort lånebeloppet är.

Löptid kallas även för återbetalningstid, låneperiod eller kredittid.

Löptider baserat på lånetyp

Löptid på privatlån 

Löptiden på privatlån sträcker sig mellan 1 till 15 år. Det är viktigt för långivaren att du har en god kreditvärdighet för att få ett större privatlån, för att minimera risken av att du inte betalar tillbaka lånet. 

Löptid på bostadslån

Bolån har ofta en löptid på 1 till 60 år. Därför är lånets period uppdelat i olika villkorsperioder. Dessa perioder gör det möjligt för dig att binda och omförhandla räntan flertalet gånger under lånets löptid.

Löptid på snabblån

SMS-lån har ofta en löptid på 1 till 3 månader. Syftet med ett snabblån är att kunna lösa akuta situationer. Det som kännetecknar ett snabblån är dess korta löptid och lilla lånebelopp. Snabblånens lånebelopp sträcker sig oftast upp till 50 000 kronor.

Vad händer när löptiden går ut?

När löptiden går ut ska dit lån och räntan vara avbetald. Ifall din avbetalning inte sker i tid kan skulden komma att skickas till ett inkassoföretag, vars mål är att driva in skulden. Ifall inkassoföretaget ej får in skulden skickas ärendet vidare till Kronofogden. 

Ifall du inte betalar skulden direkt när den kommit in som ett betalningsföreläggande hos Kronofogden kommer du få en betalningsanmärkning. Det är därför viktigt att säkerställa att man kan betala av skulden inom den löptid som avtalats.

Kan man förlänga löptiden på ett lån?

Ja, man kan förlänga ett lån. Kontakta långivaren du har lånet hos för att se möjligheterna för en förlängd löptid. Snabblån får man enbart förlänga en gång, för att undvika en allt för dyr totalkostnad. 

Kan jag betala av skulden innan löptiden går ut?

Ja, du kan betala av skulden när du vill. I vissa fall behöver du betala en ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättning är en ersättning för den ränteperiod långivaren går miste om. 

Ränteskillnadsersättning gäller för lån med en fast ränta, därav påverkar det främst dig med bolån. Det finns vissa privatlån med fast ränta som också kan kräva denna form av ersättning.

Senast uppdaterad: 26 juni, 2022