Nominell ränta – Vad det är & formel för uträkning

Det finns många termer kring ränta, och det är viktigt att känna till dessa för att kunna ta ett välgenomtänkt beslut innan du tar ett lån. Nominell ränta är den ränta som ofta marknadsförs främst, men vad är det egentligen?

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är den procentandel av din skuld du årligen ska betala till långivaren. en nominella räntan inkluderar ej några avgifter såsom avi- eller uppläggningsavgifter.

Skillnaden på nominell ränta och effektiv ränta

Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta är att effektiv ränta räknar med både den nominella räntan samt tillkommande avgifter. Den effektiva räntan kan därför vara betydligt högre än den nominella, då avgifterna ibland är stora i relation till lånets storlek.

Varför ska jag inte jämföra den effektiva räntan?

Att jämföra lån och långivare baserat på den nominella räntan kan bli missvisande då nominella räntan inte räknar med alla kostnader som kan tillkomma. För att räkna totalkostnaden på ditt lån måste du använda dig av den effektiva räntan.

Hur räknar jag ut den nominella räntan?

Du kan räkna ut  nominella räntan med följande formel: 

Lånebelopp x Nominell ränta / 10 

Räkneexempel:
10 000 * 3 / 10 = 300

Ett lån på 10 000 kronor, med en nominell ränta på 3% och en löptid på 1 år innebär en nominell ränta på 300 kronor.

Tänk på: Räntan är ofta lägre

Med ränteavdraget kan du dra av 30% av dina räntekostnader på ett år upp till 100 000 kronor i räntekostnader. Ifall du betalar mer än 100 000 kronor i räntekostnader varje år kan du även dra av 21% på det belopp över 100 000 kronor.

Dessutom har vi begreppet realränta. Realränta är den nominella räntan minus inflationen. Ifall inflationen är på 2% och nominella räntan är på 3%, så landar realräntan på 1%. Detta då, med en inflation på 2%, tappar pengar sitt värde med 2% varje år.

Varför är den effektiva räntan alltid högre än den nominella räntan även utan avgifter?

Den effektiva räntan är högre än den nominella räntan för lån, även fast lånet inte har några övriga avgifter. Detta beror på hur ofta du gör betalningar på lånet per år. Månadsvisa inbetalningar ger en högre effektiv ränta än kvartalsvisa inbetalningar. Detta för att kompensera för att lånet blir mindre och mindre, så att totalsumman ska matcha den nominella årsräntan.

Vanliga frågor om nominell ränta

Hur bestäms min ränta?

Din nominella ränta bestäms utifrån din kreditvärdighet, vilken typ av lån du tar, hur länge du behöver lånet och hur stort belopp du lånar. De flesta långivare anpassar en individuell ränta baserat på dina förutsättningar och kreditvärdighet.

Bolån, privatlån utan säkerhet (blancolån) och snabblån har olika nominella räntor. Bolån har lägst nominell ränta då bolån är ett lån med säkerhet. Snabblån har de högsta nominella räntan på grund av att lånebeloppet ofta är litet, löptiden är kort och kraven på låntagaren är lägre. 

Finns det något maxtak på nominell ränta?

Det finns ett maxtak på högkostnadskrediter, där den nominella räntan max får vara 40 procentenheter högre än referensräntan. Referensräntan, även kallad styrräntan eller tidigare för reporäntan, sätts två gånger per år av Riksbanken.

Utöver denna särskilda regel för högkostnadskrediter finns det inga regler på den nominella räntan. Långivare har fri räntesättning och kan sätta den nominella räntan så högt eller lågt de vill.

Senast uppdaterad: 26 juni, 2022