Realränta – Vad det är & hur du räknar ut den

Har du hört termen realränta och undrat vad det betyder? I den här artikeln går vi igenom begreppet realränta, vad inflation är och hur du räknar ut realräntan på just ditt lån.

Vad är realränta?

Realränta är den faktiska räntan när man tagit inflationen i beaktning. För att förstå realränta måste man först förstå vad inflation är.

Vad är inflation?

Inflation är den takt som priset på tjänster och varor ökar med. Det vill säga att köpkraften i varje krona minskar.

I Sverige har vi en inflationsmål på 2% årligen, det vill säga att pengar förlorar 2% av sitt värde för varje år. I och med att pengarnas värde minskar, så minskar även värdet på ditt lån. Inflationen kan dock vara både högre och lägre, den senaste beräknade inflationen hittar du här.

Så räknar du ut realräntan

Använd följande formel för att räkna ut realräntan på ditt lån:

Nominell ränta – inflation = realränta

Räkneexempel:

5% – 2% = 3%

Realränta landar alltså på 3% i detta fall.

Vanliga frågor om realränta

Äter inflationen upp mina lån?

Ja. Inflationen kan ”äta upp” ditt lån till viss del. Detta sker när räntan är lägre än vad inflationstakten är. Tänk dock på att reporäntan ofta stiger vid högre inflation, och således kan räntekostnaderna stiga. Det vill säga att det blir dyrare att ha lån.

Tar du ett lån med tillkommande avgifter såsom aviavgifter så kommer din effektiva ränta antagligen vara betydligt högre än den nominella. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man räknar på räntekostnaderna. Realräntan beräknas på den nominella räntan, det vill säga räntan utan avgifter inräknat.

Hur är inflationen i Sverige?

Inflationen i Sverige har de senaste 10 åren legat på ett medelvärde på 1,1% årligen. Under 2021 låg inflationen på 2,2%, och inledningsvis under 2022 har vi sett en markant ökning i inflationen med till exempel 6,4% under april 2022.

Senast uppdaterad: 26 maj, 2022